Under-the-Stars-Sam-Sagolski-Tagalog-Childrens-book-cover

Under the Stars (Tagalog Children's book)

Regular price $22.99 CAD Sale


  • Tagalog children's book.
  • Perfect for kids (and adults) practicing their Tagalog language skills
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 2 - 9 years
  • 32 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

It’s the summer holidays, and Mark is looking forward to having a big adventure!
But when his Mom and Dad announce that the family is going on a camping trip he becomes scared.
Will Mark overcome his fear of the dark and be able to enjoy the trip?

Bakasyon na naman at naghahangad si Mark na magkaroon ng malaking pakikipagsapalaran! Ngunit nang sinabi ng kanyang Nanay at Tatay na pupunta sila sa isang camping trip, natakot siya. Makakaya kayang labanan ni Mark ang takot niya sa dilim at magagawa kaya niyang maging masaya sa kanilang paglalakbay?