Under-the-Stars-Sam-Sagolski-Albanian-Childrens-book-cover

Under the Stars (Albanian Children's book)

Regular price $22.99 CAD Sale


  • Albanian children's book.
  • Perfect for kids (and adults) practicing their Albanian language skills
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 2 - 9 years
  • 32 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

It’s the summer holidays, and Mark is looking forward to having a big adventure!
But when his Mom and Dad announce that the family is going on a camping trip he becomes scared.
Will Mark overcome his fear of the dark and be able to enjoy the trip?

Janë pushimet verore dhe Marku mezi pret të ketë një aventurë të madhe!
Por kur Mami dhe Babi i tij i njoftojnë se familja do shkojë në një udhëtim kampingu, ai frikësohet.
A do ta kalojë Marku frikën nga errësira dhe a do të jetë në gjendje ta shijojë udhëtimin?