The-Wheels-The-Friendship-Race-Inna-Nusinsky-Swahili-Kids-book-cover

The Wheels: The Friendship Race (Swahili Children's Picture Book)

Regular price $22.99 CAD Sale

  • Swahili Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Swahili language skills
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 32 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

What is friendship? Join three good friends as they discover what real friendship means. They start a race, but decide to finish it together, helping a friend who got in trouble. This book will teach children positive friendship skills like sharing, supporting, and helping each other. 

Urafiki ni nini? Jiunge na marafiki watatu wazuri wanapogundua maana ya urafiki wa kweli. Wanaanza mbio, lakini wanaamua kumaliza pamoja, kusaidia rafiki ambaye alipata shida. Kitabu hiki kitawafundisha watoto ujuzi chanya wa urafiki kama kushirikiana, kuungana mkono na kusaidiana.