The-Wheels-The-Friendship-Race-Inna-Nusinsky-Norwegian-Kids-book-cover

The Wheels: The Friendship Race (Norwegian Children's Picture Book)

Regular price $22.99 CAD Sale

  • Norwegian Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Norwegian language skills
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 32 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

What is friendship? Join three good friends as they discover what real friendship means. They start a race, but decide to finish it together, helping a friend who got in trouble. This book will teach children positive friendship skills like sharing, supporting, and helping each other. 

Hva er vennskap? Bli med tre gode venner når de oppdager den sanne betydningen av vennskap. De starter et kappløp, men bestemmer seg for å fullføre det sammen ved å hjelpe en venn som fikk problemer. Denne boken vil lære barn positive vennskapsferdigheter som å dele, støtte og hjelpe hverandre