My-Mom-is-Awesome-Shelley-Admont-Swahili-Kids-book-Cover

My Mom is Awesome (Swahili Language Children's Book)

Regular price $22.99 CAD Sale


  • Swahili Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Swahili
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 4 - 10 years
  • 34 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

  Description:

  In this touching bedtime story, a little girl describes why her Mom is awesome. We see her going through her day, carrying the warmest feeling about her mother. Mom always knows how she feels and can help with any problem. Mom can make the most complicated braid and explain fractions; Mom can help to wake her up in the morning and hug her tightly when she’s sad. 
  With adorable illustrations and a message to which everyone can relate, this is a perfect book for kids and their moms. 

  Katika hadith hii ya kusisimua ya wakati wa kulala, msichana mdogo anamzungumzia mama yake kwa nini ni mzuri.Tunamwona akipitia siku yake akiwa amebeba hisia mwanana kuhusu mama yake.
  Mama mara zote anajua jinsi anavyohisi na anaweza kumsaidia katika kila tatizo. Mama anaweza kusuka mitindo migumu na anaeleza kuhusu sehemu; Mama anaweza kumsaidia kuamka nasubuhi na kumkumbatia akiwa hana furaha.
  Kwa mifano vielelezo na ujumbe kwa kila atakayehusianisha ,hiki ni kitabu sahihi kwa watoto na mama zao