English-Vietnamese-bilingual-childrens-book-Shelley-Admont-My-Mom-is-Awesome-cover

My Mom is Awesome (English Vietnamese Bilingual Picture Book for Kids)

Regular price $22.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • Bilingual edition. Written in English and Vietnamese. Parallel text
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Vietnamese as their second language 
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 4 - 10 years
  • 34 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

In this touching bedtime story, a little girl describes why her Mom is awesome. We see her going through her day, carrying the warmest feeling about her mother. Mom always knows how she feels and can help with any problem. Mom can make the most complicated braid and explain fractions; Mom can help to wake her up in the morning and hug her tightly when she’s sad. 
With adorable illustrations and a message to which everyone can relate, this is a perfect book for kids and their moms. 

Trong câu chuyện cảm động này, cô bé giải thích tại sao Mẹ của cô ấy thật tuyệt vời. Chúng ta thấy xuyên suốt câu chuyện, cô bé đều dành tình cảm ấm áp nhất cho mẹ của mình.
Mẹ luôn biết cô bé cảm thấy thế nào và có thể giúp đỡ trong mọi tình huống. Mẹ có thể đan được bím tóc phức tạp nhất và giải thích phân số; Mẹ có thể đánh thức cô bé dậy vào buổi sáng và ôm chặt cô bé lúc cô bé buồn.
Với những hình ảnh minh họa đáng yêu và thông điệp cho mọi người, đây là một cuốn sách hoàn hảo dành cho trẻ em và các bà mẹ.