English-Tagalog-bilingual-kids-picture-girls-book-My-Mom-is-Awesome-Shelley-Admont-cover

My Mom is Awesome (English Tagalog-Filipino Bilingual Children's Book)

Regular price $22.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • Bilingual edition. Written in English and Tagalog. Parallel text
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Tagalog as their second language 
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 4 - 10 years
  • 34 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

In this touching bedtime story, a little girl describes why her Mom is awesome. We see her going through her day, carrying the warmest feeling about her mother. Mom always knows how she feels and can help with any problem. Mom can make the most complicated braid and explain fractions; Mom can help to wake her up in the morning and hug her tightly when she’s sad. 
With adorable illustrations and a message to which everyone can relate, this is a perfect book for kids and their moms. 

Sa nakakaantig na istoryang ito, inilarawan ng isang batang babae kung paano naging kamangha-mangha ang kanyang nanay. Masusubaybayan natin siya sa kanyang buong araw na may pagmamahal at pagmamalaki sa kanyang nanay.
Naiintindihan ng nanay niya ang nararamdaman niya at lagi niya itong tinutulungan sa kahit na anong problema. Kaya ng nanay niya na gawin ang pinakakumplikadong tirintas at kaya niyang ituro sa kanya ang mga praksyon. Kaya din siyang gisingin ng nanay niya at yakapin ng mahigpit kapag nalulungkot siya.
Sa nakakatuwang mga guhit at ang mensaheng makakaugnay ang lahat, isa itong perpektong aklat para sa mga bata at nanay.