Lets-Play-Mom-Shelley-Admont-Swahili-Kids-book-cover

Let's Play, Mom! (Swahili Language Children's Book)

Regular price $22.99 CAD Sale

 • Swahili Language Bedtime Story
 • Perfect for kids (and adults), practicing their Swahili language skills
 • Large print and colourful illustrations for better reading experience
 • Available in paperback and hardcover formats
 • Age Range: 3 - 9 years
 • 34 pages
 • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

  Description:

  A touching story told by a first grade girl. A girl who finds a way to make her mom feel better and happier. Nothing can be more precious than the time they spend together playing. This children’s story has a message for children and parents alike, teaching kids compassion and creativity, while reminding parents the importance of quality time with their children.

  Hadithi hii ya kusisimua imesimuliwa na mtoto wa darasa la kwanza, msichana ambaye anapata njia ya kumchangamsha mama yake na kumfanya atabasamu. Hakuna kitu kinachoweza kuwa cha thamani zaidi kuliko wakati unaotumiwa pamoja.
  Hadithi hii ya watoto ina ujumbe kwa watoto na wazazi pia, inayofunza mapenzi na ubunifu wa watoto, huku ikiwakumbusha wazazi umuhimu wa wakati bora na watoto wao.