English-Tagalog-Bilingual-kids-book-Filipino-lets-play-mom-cover

Let's Play, Mom! (English Tagalog Bilingual Children's Book)

Regular price $22.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • Bilingual edition. Written in English and Tagalog (dual language)
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Tagalog as their second language 
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 32 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

A touching story told by a first grade girl. A girl who finds a way to make her mom feel better and happier. Nothing can be more precious than the time they spend together playing. This children’s story has a message for children and parents alike, teaching kids compassion and creativity, while reminding parents the importance of quality time with their children.

Isang nakaka-antig na kuwento mula sa isang batang nasa unang baytang, isang batang babae na nakahanap ng paraan upang pasayahin ang kanyang ina at pangitiin ito. Walang anumang mas hihigit kaysa sa oras na ginugugol sa isa’t isa. Ang kuwentong pambata na ito ay mayroong mensahe sa mga bata at sa mga magulang din, tinuturuan ang mga bata ng pagkahabag at pagiging malikhain, samantalang pinaaalalahanan ang mga magulang ng halaga ng kalidad na panahon kasama ang kanilang mga anak.