English-Vietnamese-Bilingual-kids-book-lets-play-mom-cover

Let's Play, Mom! (Bilingual English Vietnamese Children's Book)

Regular price $22.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • Bilingual edition. Written in English and Vietnamese
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Vietnamese as their second language 
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 32 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

A touching story told by a first grade girl. A girl who finds a way to make her mom feel better and happier. Nothing can be more precious than the time they spend together playing. This children’s story has a message for children and parents alike, teaching kids compassion and creativity, while reminding parents the importance of quality time with their children.

Một câu chuyện cảm động được kể bởi một em bé lớp một, cô bé đã tìm ra cách để làm mẹ vui và khiến mẹ cười. Không gì quý giá hơn thời gian chúng ta ở bên nhau. Câu chuyện trẻ em này gửi tới thông điệp cho cả trẻ nhỏ và cha mẹ, dạy trẻ biết cảm thông và sáng tạo, nhắc nhở cha mẹ về tầm quan trọng của việc dành thời gian chất lượng bên con cái.