Albanian-language-childrens-book-I-Love-to-Tell-the-Thruth-cover

I Love to Tell the Truth (Children's Bedtime Story in Albanian)

Regular price $22.99 CAD Sale

  • Albanian Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Albanian language skills
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 34 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

Jimmy the little bunny is in trouble. Accidentally, he ruined his mother favourite flowers. Will it help if he lies? Or is it better to tell the truth and try to solve the problem in different way? 
Help your children to learn to be more honest with this fun children’s book. 
Lepurushi i vogël Xhimi është në telashe. Pa dashje, ai ka prishur lulet e preferuara të mamit. A do ta ndihmojë një gënjeshtër? Apo mos është më mirë të thotë të vërtetën dhe të përpiqet ta zgjidhë problemin ndryshe?
Ndihmojini të vegjlit tuaj të mësojnë të jenë më të sinqertë, me këtë libër argëtues për fëmijë.