English-Tagalog-Filipino-Bilingual-Children's-bunnies-Story-I-Love-to-Sleep-in-My-Own-Bed-cover

I Love to Sleep in My Own Bed (English Tagalog-Filipino Bilingual Children's Book)

Regular price $22.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • Bilingual edition. Written in English and Tagalog (Filipino). Parallel text
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Tagalog as their second language 
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 36 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

This fun children's picture book follows the story of cute little bunny, Jimmy.
Jimmy doesn’t want to sleep in his own bed. 
Every night he sneaks into his parents’ room and falls asleep in their bed. 
Until one night something unexpected happened….
This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!
It is suitable as a read aloud book for pre-schoolers or a self-read book for older children.

Ang nakakatuwang aklat ng kwentong pambata na ito ay tungkol sa isang batang kuneho, si Jimmy. Ayaw matulog ni Jimmy sa kanyang sariling kama. Gabi-gabi siyang tumatakas at lumilipat sa kwarto ng kanyang nanay at tatay kuneho. Hanggang sa may hindi inaasahang pangyayari isang gabi…
Ang kwentong ito ay lubos na kalulugdan ng mga bata kapag binasa sa kanila bago matulog, maari din ito sa buong pamilya. Para sa mga bata at gustong maging bata. Maaring basahin ng malakas sa mga bata o kaya ay ibigay sa mga batang marunong ng magbasa para magamit nila sa pag-aaral.