Vietnamese-Language-kids-bedtime-story-I-Love-to-Share-Shelley-Admont-KidKiddos-cover

I Love to Share (Vietnamese Language Children's Picture Book)

Regular price $21.99 CAD Sale

  • Vietnamese Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Vietnamese language skills
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 34 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

  Description:

  Jimmy and his bunny brothers love to play, and today is Jimmy’s birthday, so he has lots of toys. However, he doesn’t always want to share, and because of that, he may miss out on having fun. Let’s find out what it means to share, and why it makes us feel better! 
  This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!

  Jimmy và các anh thỏ thích chơi đùa, và hôm nay là sinh nhật của Jimmy, vì thế cậu có rất nhiều đồ chơi. Tuy nhiên, không phải lúc nào cậu cũng muốn chia sẻ, và vì thế, cậu đã không thể có được niềm vui. Hãy cùng khám phá xem chia sẻ có ý nghĩa thế nào, và vì sao chia sẻ lại làm chúng ta cảm thấy tốt hơn nhé!

  Câu chuyện này có thể đọc cho trẻ lúc đi ngủ và cũng có thể mang lại niềm vui cho cả gia đình!