Tagalog-Language-children's-bedtime-story-I-Love-to-Share-Shelley-Admont-KidKiddos-cover

I Love to Share (Tagalog-Filipino Language Children's Bedtime Story)

Regular price $22.99 CAD Sale

  • Tagalog (Filipino) Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Tagalog language skills
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 34 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

  Description:

  Jimmy and his bunny brothers love to play, and today is Jimmy’s birthday, so he has lots
  Jimmy and his bunny brothers love to play, and today is Jimmy’s birthday, so he has lots of toys. However, he doesn’t always want to share, and because of that, he may miss out on having fun. Let’s find out what it means to share, and why it makes us feel better! 
  Gustong maglaro nina Jimmy at ng dalawa niyang kuya, at kaarawan noon ni Jimmy, kaya napakarami niyang laruan. Ngunit ayaw niyang magbigay , at dahil doon hindi siya naging masaya sa paglalaro ng mag-isa. Tara na’t alamin kung ano ang kahulugan ng pagbibigayan at kung bakit napakasarap nito sa pakiramdam.