I-Love-to-Share-Shelley-Admont-English-Haitian-Kids-book-cover

I Love to Share (English Haitian Creole Bilingual Children's Book)

Regular price $22.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • Bilingual edition. Written in English and Haitian Creole
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Haitian Creole as their second language 
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 34 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

Jimmy and his bunny brothers love to play, and today is Jimmy’s birthday, so he has lots of toys. However, he doesn’t always want to share, and because of that, he may miss out on having fun. Let’s find out what it means to share, and why it makes us feel better! 

Jimmy ak frè lapen li yo renmen jwe, e jodi an se fèt anivèsè Jimmy, kidonk li gen anpil jwèt. Sepandan, li pa toujou vle pataje, e poutèt sa, li konn rate nan plezi an. An nou dekouvri kisa sa vle di pou nou pataje, e poukisa li fè nou santi nou pi byen!
Istwa sa a ka ideyal pou ou li pou timoun ou yo lè li tan pou y al domi e li ka amizan pou tout fanmi an tou!