I-Love-to-Keep-My-Room-Clean-Vietnamese-Bedtime-Story-for-kids-about-bunnies-cover

I Love to Keep My Room Clean (Vietnamese Language Book for Kids)

Regular price $22.99 CAD Sale

  • Vietnamese Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Vietnamese language skills
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 34 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

  Description:

  This children’s book will motivate the kids to take responsibility and keep their room organized. Follow along as little bunny Jimmy and his brothers learn their lesson in this picture book. They learn to work together, clean up their room, and organize their toys. Once they finish, they finally have room for more fun and understand how important it is to keep their room clean.
  It is suitable as a read-aloud book for preschoolers at bedtime or a self-read book for older children.

  Cuốn sách trẻ em này có thể tạo động lực cho bé có trách nhiệm và giữ gìn phòng mình gọn gàng. Hãy cùng dõi theo chú thỏ Jimmy bé nhỏ và hai anh của mình trong cuốn sách tranh này khi ba anh em học thêm được bài học mới. Ba cậu bé đã học được cách cùng nhau làm việc, dọn dẹp phòng và sắp xếp đồ chơi.

  Bạn có thể kể câu chuyện này cho bé vào giờ đi ngủ hoặc nếu thưởng thức cùng cả nhà cũng vô cùng thú vị!