I-Love-to-Keep-My-Room-Clean-English-Swahili-Childrens-book-cover

I Love to Keep My Room Clean (English Swahili Bilingual Children's Book)

Regular price $21.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • Bilingual edition. Written in English and Swahili
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Swahili as their second language 
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 34 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

This children’s book can motivate the kids to take responsibility and keep their room organized. Follow along as little bunny Jimmy and his brothers learn their lesson in this picture book. They learn to work together, clean up their room, and organize their toys. 
This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!
Kitabu hiki cha watoto kinaweza kuwashawishi watoto kutimiza wajibu wao na kuweka chumba chao kikiwa kimepangwa vizuri. Ukimfuatilia kijana mdogo Jimmy na ndugu zake na utajifunze somo lao kwenye kitabu picha hiki. Wamejifunza kufanya kazi pamoja, kusafisha chumba chao na kupanga vitu vyao vya kuchezea.
Hadithi hii kinaweza kuwa bora kwa watoto wako katika muda wao wa kulala na cha kufurahia kwa familia nzima pia.