Bilingual-English-Czech-childrens-book-by-KidKiddos-I-Love-My-Mom-cover

I Love My Mom (English Czech Bilingual Children's Book)

Regular price $19.79 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • Bilingual edition. Written in English and Czech 
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Czech as their second language 
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 32 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

Everybody loves their Mom, no matter what their age. In this bedtime story, the little bunny Jimmy and his older brothers try to find a perfect present for Mom’s birthday. They want to show how much they love her.

Každý má rád svou maminku, bez ohledu na věk. V tomto příběhu se malý zajíček Jimmy a jeho starší bratři snaží najít perfektní dárek k maminčiným narozeninám. Chtějí jí ukázat, jak moc ji milují.

What creative solution did they find to express their feelings? You will find out in this illustrated children’s book.

Jaké kreativní řešení jim napadne, aby vyjádřili své pocity? Dozvíte se to v této ilustrované knížce pro děti.

This children’s book is part of a collection of short bedtime stories.

Tato kniha pro děti je součástí sbírky krátkých příběhů před spaním.

This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!

Příběh může být ideální pro čtení vašim dětem před spaním a také zábavní aktivita pro celou rodinu!