Vietnamese-language-children's-picture-book-I-Love-My-Dad-Shelley-Admont-KidKiddos-cover

I Love My Dad (Vietnamese Language Children's Picture Book)

Regular price $22.99 CAD Sale

  • Vietnamese Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Vietnamese language skills
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 34 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

  Description:

  Jimmy the little bunny doesn’t start off knowing how to ride a two-wheeler bike like his big brothers. In fact, sometimes he gets teased for it. When Dad shows Jimmy how not to be afraid to try something new, that’s when the fun begins. 
  This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!

  Thỏ con Jimmy ban đầu không biết cách đi xe đạp hai bánh như hai anh lớn của mình. Quả thật, cậu đã đôi lần bị trêu chọc vì điều đó.Khi thỏ bố dạy cho Jimmy cách không sợ hãi thử một điều mới, đó là lúc niềm vui bắt đầu.

  Câu chuyện này có thể đọc cho trẻ lúc đi ngủ và cũng có thể mang lại niềm vui cho cả gia đình!