I-Love-My-Dad-Shelley-Admont-Haitian-Kids-Book-cover

I Love My Dad (Haitian Creole Language Children's Book)

Regular price $22.99 CAD Sale

  • Haitian Creole Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Haitian Creole
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 34 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

Jimmy the little bunny doesn’t start off knowing how to ride a two-wheeler bike like his big brothers. In fact, sometimes he gets teased for it. When Dad shows Jimmy how not to be afraid to try something new, that’s when the fun begins. 
   
Jimmy ti Lapen an pa konnen ki jan pou li monte yon bisiklèt de-wou tankou gran frè li yo. An reyalite, pafwa  yo takinen li poutèt sila. Lè papa a montre Jimmy kijan pou li pa pè eseye yon bagay nouvo, se lè sa a plezi a kòmanse.
    Liv pou timoun sa a fè pati yon koleksyon istwa kout pou ede timoun dòmi.
Istwa sa a ka ideyal pou li pou timoun ou yo lè li lè pou yo dòmi epi li ka agreyab pou tout fanmi an tou!