English-Albanian-Bilingual-children's-picture-book-I-Love-My-Dad-Shelley-Admont-cover

I Love My Dad (English Albanian Bilingual Book for Kids)

Regular price $22.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • Bilingual edition. Written in English and Albanian 
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Albanian as their second language 
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Large print and colourful illustrations for better reading experience
  • Available in paperback and hardcover formats
  • Age Range: 3 - 9 years
  • 34 pages
  • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

Description:

Jimmy the little bunny doesn’t start off knowing how to ride a two-wheeler bike like his big brothers. In fact, sometimes he gets teased for it. When Dad shows Jimmy how not to be afraid to try something new, that’s when the fun begins.

This children’s book is part of a collection of short bedtime stories.

This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!

Xhimi, lepurushi i vogël nuk dinte të ngiste biçikletën me dy rrota si vëllezërit e tij të mëdhenj. Në fakt,ndonjëherë ai ngacmohet për këtë gjë. Argëtimi fillon kur babai i tregon Xhimit që të mos kishte frikë të provonte diçka të re.

Ky libër për fëmijë është pjesë e koleksionit të përrallave të shkurtra para gjumit.

Ky tregim mund të jetë ideal për t’ia lexuar fëmijëve tuaj para orarit të gjumit dhe e këndshme për të gjithë familjen gjithashtu!