I Love Autumn (Children's Book in Tagalog) Bilingual Children's Book

I Love Autumn (Children's Book in Tagalog)

Regular price $22.99 CAD Sale

 • Tagalog Language Bedtime Story
 • Perfect for kids (and adults), practicing their Tagalog language skills
 • Large print and colourful illustrations for better reading experience
 • Available in paperback and hardcover formats
 • Age Range: 3 - 9 years
 • 34 pages
 • Dimensions: 8.5 x 8.5 inches

  Description:

  In this children’s book, Jimmy, the little bunny, explores autumn, his favorite season. He enjoys being outside and playing with colorful leaves. When it starts raining, he and his family find interesting activities to do at home. They spend a wonderful day together, no matter the weather.

  Sa pambatang librong ito, si Jimmy, ang munting kuneho, ay ginagalugad ang taglagas, ang kanyang paboritong panahon. Natutuwa siyang nasa labas at naglalaro ng makukulay na mga dahon. Nang magsimulang umulan, siya at ang kanyang pamilya ay nakatuklas ng mga kawili-wiling gagawin sa bahay. Pinagsaluhan nila ang isang napakagandang araw nang magkakasama, ano pa man ang panahon.