Tagalog-children's-picture-book-Wheels-The-Friendship-Race-cover

eBook: The Wheels: The Friendship Race (Tagalog Children's Picture Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Tagalog Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their tagalog language skills
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

What is friendship? Join three good friends as they discover what real friendship means. They start a race, but decide to finish it together, helping a friend who got in trouble. This book will teach children positive friendship skills like sharing, supporting, and helping each other. 

Ano ang pagkakaibigan? Samahan ang tatlong mabuting magkakaibigan sa pagtuklas kung ano ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan. Nagsimula sila sa isang karera, pero nagdesisyon silang tapusin ito nang sama-sama sa pagtulong sa isang kaibigang nagkaroon ng problema. Tuturuan ng aklat na ito ang mga bata tungkol sa positibong kasanayahan sa pakikipagkaibigan katulad ng pagbabahagi, pagsuporta, at pagtulong sa isa’t isa.