The-Wheels-The-Friendship-Race-Inna-Nusinsky-Norwegian-Kids-book-cover

eBook: The Wheels: The Friendship Race (Norwegian Children's Picture Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Norwegian Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Norwegian language skills
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

What is friendship? Join three good friends as they discover what real friendship means. They start a race, but decide to finish it together, helping a friend who got in trouble. This book will teach children positive friendship skills like sharing, supporting, and helping each other. 

Hva er vennskap? Bli med tre gode venner når de oppdager den sanne betydningen av vennskap. De starter et kappløp, men bestemmer seg for å fullføre det sammen ved å hjelpe en venn som fikk problemer. Denne boken vil lære barn positive vennskapsferdigheter som å dele, støtte og hjelpe hverandre