Bilingual-Tagalog-Filipino-kids-story-about-cars-Wheels-The-Friendship-Race-cover

eBook: The Wheels: The Friendship Race (English Tagalog Bilingual Children's Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • eBook. Bilingual edition. Written in English and Tagalog
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Tagalog as their second language 
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

What is friendship? Join three good friends as they discover what real friendship means. They start a race, but decide to finish it together, helping a friend who got in trouble. This book will teach children positive friendship skills like sharing, supporting, and helping each other.

Ano ang pagkakaibigan? Samahan ang tatlong mabuting magkakaibigan sa pagtuklas kung ano ang tunay na kahulugan ng pagkakaibigan. Nagsimula sila sa isang karera, pero nagdesisyon silang tapusin ito nang sama-sama sa pagtulong sa isang kaibigang nagkaroon ng problema. Tuturuan ng aklat na ito ang mga bata tungkol sa positibong kasanayahan sa pakikipagkaibigan katulad ng pagbabahagi, pagsuporta, at pagtulong sa isa’t isa.