Wheels-The-Friendship-Race-English-Czech-Bilingual-children's-picture-book-cover

eBook: The Wheels: The Friendship Race (Bilingual English Czech Children's Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • eBook. Bilingual edition. Written in English and Czech 
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Czech as their second language 
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

What is friendship? Join three good friends as they discover what real friendship means. They start a race, but decide to finish it together, helping a friend who got in trouble. This book will teach children positive friendship skills like sharing, supporting, and helping each other.

Co je to přátelství? Přidejte se s námi ke třem dobrým přátelům a zjistěte, co znamená skutečné přátelství. Naši hrdinové začnou závodit, ale nakonec se rozhodnou závod dokončit společně a pomoct tak příteli, který se dostal do potíží. Tato kniha naučí děti pozitivním přátelským dovednostem, jako je sdílení, podpora a vzájemná pomoc.