Bilingual-English-Albanian-kids-cars-story-Wheels-The-Friendship-Race-cover

eBook: The Wheels: The Friendship Race (Bilingual English Albanian Children's Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • eBook. Bilingual edition. Written in English and Albanian 
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Albanian as their second language 
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

What is friendship? Join three good friends as they discover what real friendship means. They start a race, but decide to finish it together, helping a friend who got in trouble. This book will teach children positive friendship skills like sharing, supporting, and helping each other.

Çfarë është miqësia? Bashkohuni me tre miq të mirë, ndërsa zbulojnë ç’do të thotë miqësi e vërtetë. Ata nisin të garojnë, por vendosin ta përfundojnë garën së bashku, duke ndihmuar shokun që u fut në telashe. Ky libër do t’u mësojë fëmijëve aftësi të miqësisë pozitive, siç është ndarja e gjërave, mbështetja dhe ndihma për njëri-tjetrin.