The-traveling-Caterpillar-Rayne-Coshav-Kids-book-Albanian-cover

eBook: The traveling caterpillar (Albanian Language Children's Story)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Albanian Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Albanian language skills
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

This story is about a caterpillar who accidentally went on an adventure, traveling far away from her home in the forest. She had an exciting experience, trying new foods and exploring new places. But at the end, she was the most happy to come back home to her family.

Ky tregim flet për një larvë e cila aksidentalisht niset për një aventurë, duke udhëtuar larg nga shtëpia në pyll. Ajo kalon një përvojë mjaft emocionuese, ku provon ushqime të reja dhe eksploron vende të reja gjithashtu. Por në fund, ajo ishte kaq e lumtur që u kthye në shtëpi tek familja e saj.