English-Albanian-Bilingual-childrens-bedtime-story-book-Sweet-Dreams-My-Love-KidKiddos-cover

eBook: Sweet Dreams, My Love (English Albanian Bilingual Children's Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • eBook. Bilingual edition. Written in English and Albanian 
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Albanian as their second language 
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

It’s time for bed, but Alice doesn’t want to go to sleep just yet. By going through her bedtime routine, Mom calms her daughter down by reminding her of all the wonderful things they did together that evening. Written in a soft and soothing manner, this book shows the warm and loving relationship between Alice and her mom, while preparing young readers for a good night’s sleep.

Është koha për të fjetur, por Alisa nuk do të flejë ende. Duke kaluar rutinën e saj të gjumit, mami e qetëson vajzën e saj duke ia kujtuar të gjitha gjërat e mrekullueshme të cilat i kanë bërë bashkë atë natë. E shkruar në mënyrë të butë dhe qetësuese, ky libër tregon lidhjen e ngrohtë dhe të dashur ndërmjet Alisës dhe mamasë së saj, duke i përgatitur lexuesit e vegjël për një gjumë të mirë nate.