Vietnamese-children's-bedtime-story-girls-Shelley-Admont-My-Mom-is-Awesome-cover

eBook: My Mom is Awesome (Vietnamese Language Children's Picture Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Vietnamese Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Vietnamese language skills
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Age Range: 4 - 10 years

Description:

In this touching bedtime story, a little girl describes why her Mom is awesome. We see her going through her day, carrying the warmest feeling about her mother. Mom always knows how she feels and can help with any problem. Mom can make the most complicated braid and explain fractions; Mom can help to wake her up in the morning and hug her tightly when she’s sad. 
With adorable illustrations and a message to which everyone can relate, this is a perfect book for kids and their moms. 

Trong câu chuyện cảm động này, cô bé giải thích tại sao Mẹ của cô ấy thật tuyệt vời. Chúng ta thấy xuyên suốt câu chuyện, cô bé đều dành tình cảm ấm áp nhất cho mẹ của mình.
Mẹ luôn biết cô bé cảm thấy thế nào và có thể giúp đỡ trong mọi tình huống. Mẹ có thể đan được bím tóc phức tạp nhất và giải thích phân số; Mẹ có thể đánh thức cô bé dậy vào buổi sáng và ôm chặt cô bé lúc cô bé buồn.
Với những hình ảnh minh họa đáng yêu và thông điệp cho mọi người, đây là một cuốn sách hoàn hảo dành cho trẻ em và các bà mẹ.