Tagalog-language-kids-picture-girls-book-My-Mom-is-Awesome-Shelley-Admont-cover

eBook: My Mom is Awesome (Children's Picture Book in Tagalog-Filipino)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Tagalog Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Tagalog language skills
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Age Range: 4 - 10 years

Description:

In this touching bedtime story, a little girl describes why her Mom is awesome. We see her going through her day, carrying the warmest feeling about her mother. Mom always knows how she feels and can help with any problem. Mom can make the most complicated braid and explain fractions; Mom can help to wake her up in the morning and hug her tightly when she’s sad. 
With adorable illustrations and a message to which everyone can relate, this is a perfect book for kids and their moms. 
Sa nakakaantig na istoryang ito, inilarawan ng isang batang babae kung paano naging kamangha-mangha ang kanyang nanay. Masusubaybayan natin siya sa kanyang buong araw na may pagmamahal at pagmamalaki sa kanyang nanay.
Naiintindihan ng nanay niya ang nararamdaman niya at lagi niya itong tinutulungan sa kahit na anong problema. Kaya ng nanay niya na gawin ang pinakakumplikadong tirintas at kaya niyang ituro sa kanya ang mga praksyon. Kaya din siyang gisingin ng nanay niya at yakapin ng mahigpit kapag nalulungkot siya.
Sa nakakatuwang mga guhit at ang mensaheng makakaugnay ang lahat, isa itong perpektong aklat para sa mga bata at nanay.