Albanian-language-children_s-bedtime-story-girls-My-Mom-is-Awesome-Shelley-Admont-cover

eBook: My Mom is Awesome (Children's Picture Book in Albanian)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • Albanian Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Albanian language skills
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

In this touching bedtime story, a little girl describes why her Mom is awesome. We see her going through her day, carrying the warmest feeling about her mother. Mom always knows how she feels and can help with any problem. Mom can make the most complicated braid and explain fractions; Mom can help to wake her up in the morning and hug her tightly when she’s sad. 
With adorable illustrations and a message to which everyone can relate, this is a perfect book for kids and their moms. 
Në këtë përrallë prekëse, një vajzë e vogël përshkruan se pse është e mrekullueshme mamaja e saj. Ne e shohim atë gjatë gjithë ditës, ndërsa mban me vete ndjesinë më të ëmbël për mamanë e saj.
Mami e di gjithmonë se si ndihet ajo dhe mund ta ndihmojë me çdo problem. Mami mund të bëjë gërshetin më të ndërlikuar dhe të shpjegojë thyesat; mami mund ta ndihmojë të ngrihet në mëngjes dhe ta përqafojë fort, kur është e trishtuar.
Me ilustrime të admirueshme dhe një mesazh për këdo që mund të gjejë veten, ky është një libër i përsosur për fëmijët dhe mamatë e tyre.