Czech-childrens-book-for-girls-Lets-Play-Mom-cover

eBook: Let's Play, Mom! (Children's Picture Book in Czech)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Czech Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Czech language skills
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

A touching story told by a first grade girl. A girl who finds a way to make her mom feel better and happier. Nothing can be more precious than the time they spend together playing. This children’s story has a message for children and parents alike, teaching kids compassion and creativity, while reminding parents the importance of quality time with their children.

Dojemný příběh vyprávěný prvňáčkem – dívenkou, která najde způsob, jak rozveselit svou maminku a rozesmát ji. Nic nemůže být dražší než čas, který strávíte společně.
Tento dětský příběh má poselství pro děti i rodiče, učí děti soucitu a kreativitě a připomíná rodičům důležitost trávení kvalitního času se svými dětmi.