Albanian-childrens-book-for-girls-Lets-Play-Mom-cover.jpg

eBook: Let's Play, Mom! (Children's Picture Book in Albanian)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Albanian Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Albanian language skills
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

A touching story told by a first grade girl. A girl who finds a way to make her mom feel better and happier. Nothing can be more precious than the time they spend together playing. This children’s story has a message for children and parents alike, teaching kids compassion and creativity, while reminding parents the importance of quality time with their children.

Një histori prekëse e treguar nga një nxënëse e klasës së parë, vajza që gjen një mënyrë për t’i ngritur humorin mamit të saj dhe për ta bërë atë të buzëqeshë. Nuk ka gjë më të çmuar sesa koha që kalojmë së bashku. Kjo përrallë fëmijësh, ka një mesazh si për fëmijët, ashtu edhe për prindërit; u mëson fëmijëve dhembshurinë e kreativitetin, ndërkohë që u kujton prindërve rëndësinë e kohës cilësore të kaluar me fëmijët e tyre.