English-Albanian-Bilingual-kids-book-lets-play-mom-cover.jpg

eBook: Let's Play, Mom! (Bilingual English Albanian Children's Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • eBook. Bilingual edition. Written in English and Albanian (dual language)
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Albanian as their second language 
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

A touching story told by a first grade girl. A girl who finds a way to make her mom feel better and happier. Nothing can be more precious than the time they spend together playing. This children’s story has a message for children and parents alike, teaching kids compassion and creativity, while reminding parents the importance of quality time with their children.

Një histori prekëse e treguar nga një nxënëse e klasës së parë, vajza që gjen një mënyrë për t’i ngritur humorin mamit të saj dhe për ta bërë atë të buzëqeshë. Nuk ka gjë më të çmuar sesa koha që kalojmë së bashku. Kjo përrallë fëmijësh, ka një mesazh si për fëmijët, ashtu edhe për prindërit; u mëson fëmijëve dhembshurinë e kreativitetin, ndërkohë që u kujton prindërve rëndësinë e kohës cilësore të kaluar me fëmijët e tyre.