Albanian-book-children-weather-I-Love-Winter-Shelley-Admont-cover

eBook: I Love Winter(Children's Book in Albanian)

Regular price $6.99 CAD Sale

 • eBook. Albanian Language Bedtime Story
 • Perfect for kids (and adults), practicing their Albanian language skills
 • Colourful illustrations for better reading experience
 • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
 • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
 • Will be delivered to your email right after the checkout
 • Age Range: 3 - 9 years

  Description:

  Winter is a fun and beautiful season to play in the snow, but Jimmy the little bunny was not prepared for the cold weather. Once he learns how to keep himself warm, he can finally enjoy spending time outside with his family.

  Dimri është një stinë argëtuese dhe e bukur për të luajtur në dëborë,por Xhimi lepurushi i vogël nuk ishte përgatitur për mot të ftohtë. Sapo mëson se si ta mbajë veten ngrohtë,ai mund të shijojë më në fund kohën jashtë me familjen e tij.