English-Albanian-Bilingual-children's-bedtime-story-I-Love-to-Tell-the-Truth-Shelley-Admont-cover

eBook: I Love to Tell the Truth (English Albanian Bilingual Book for Kids)

Regular price $6.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • eBook. Bilingual edition. Written in English and Albanian.
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Albanian as their second language 
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

Jimmy the little bunny is in trouble. Accidentally, he ruined his mother favourite flowers. Will it help if he lies? Or is it better to tell the truth and try to solve the problem in different way? 
Help your children to learn to be more honest with this fun children’s book. 

Lepurushi i vogël Xhimi është në telashe. Pa dashje, ai ka prishur lulet e preferuara të mamit. A do ta ndihmojë një gënjeshtër? Apo mos është më mirë të thotë të vërtetën dhe të përpiqet ta zgjidhë problemin ndryshe?
Ndihmojini të vegjlit tuaj të mësojnë të jenë më të sinqertë, me këtë libër argëtues për fëmijë.