Czech-language-childrens-book-I-Love-to-Tell-the-Thruth-cover

eBook: I Love to Tell the Truth (Children's Bedtime Story in Czech)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Czech Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Czech language skills
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

Jimmy the little bunny is in trouble. Accidently, he ruined his mother favourite flowers. Will it help if he lies? Or is it better to tell the truth and try to solve the problem in different way?

Malý králíček Jimmy má potíže. Náhodou zničil mamince její oblíbené květiny. Pomůže, když zalže? Nebo je lepší říct pravdu a pokusit se problém vyřešit jiným způsobem?

Help your children to learn to be more honest with this fun children’s book.

Pomozte svým dětem naučit se být upřímnější s touto zábavnou dětskou knihou.