English-Czech-Bilingual-Children_s-picture-book-I-Love-to-Sleep-in-My-Own-Bed-cover

eBook: I Love to Sleep in My Own Bed (English Czech Bilingual Children's Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • eBook. Bilingual edition. Written in English and Czech. Dual language
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Czech as their second language 
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

Jimmy, the little bunny, doesn’t want to sleep in his own bed. Every night he sneaks into his parents’ room and falls asleep in their bed. Until one night something unexpected happened…. This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well! It is suitable as a read aloud book for pre-schoolers or a self-read book for older children.

Jimmy, malý zajíček, nechce spát ve své posteli. Každou noc se vplíží do pokoje svých rodičů a usíná v jejich posteli. Až se jedné noci stane něco neočekávaného…. Tento příběh může být ideální pro vaše děti jako pohádka před spaním a také skvělá zábava pro celou rodinu! Je vhodný jako kniha pro předškoláky, předčítána nahlas nebo kniha pro starší děti, kterou si ji zvládnou přečíst i samy.