English-Albanian-Bilingual-Children's-bunnies-Story-I-Love-to-Sleep-in-My-Own-Bed-cover

eBook: I Love to Sleep in My Own Bed (English Albanian Bilingual Bedtime Story for Kids)

Regular price $6.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • eBook. Bilingual edition. Written in English and Albanian. 
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Albanian as their second language 
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

Jimmy, the little bunny, doesn’t want to sleep in his own bed. Every night he sneaks into his parents’ room and falls asleep in their bed. Until one night something unexpected happened….
This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!
It is suitable as a read aloud book for pre-schoolers or a self-read book for older children.

Lepurushi i vogël Xhimi, nuk dëshiron të flejë në krevatin e tij. Përnatë, ai futet vjedhurazi në dhomën e prindërve dhe fle gjumë në krevatin e tyre. Kështu vazhdoi deri kur, një natë, ndodhi diçka e papritur... Kjo përrallë është ideale për t’ua lexuar fëmijëve tuaj para gjumit dhe e këndshme, gjithashtu, për të gjithë familjen. Ajo është e përshtatshme për t’u lexuar me zë për parashkollorët apo për ta lexuar vetë, fëmijët më të mëdhenj.