Albanian-language-kids-bedtime-story-Shelley-Admont-KidKiddos-I-Love-to-Sleep-in-My-Own-Bed-cover

eBook: I Love to Sleep in My Own Bed (Albanian Language Children's Picture Book)

Regular price $6.99 CAD Sale


  • eBook. Albanian Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Albanian language skills
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

This fun children's picture book follows the story of cute little bunny, Jimmy.
Jimmy doesn’t want to sleep in his own bed. 
Every night he sneaks into his parents’ room and falls asleep in their bed. 
Until one night something unexpected happened….
This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!
It is suitable as a read aloud book for pre-schoolers or a self-read book for older children.

Lepurushi i vogël Xhimi, nuk dëshiron të flejë në krevatin e tij. Përnatë, ai futet vjedhurazi në dhomën e prindërve dhe fle gjumë në krevatin e tyre. Kështu vazhdoi deri kur, një natë, ndodhi diçka e papritur... Kjo përrallë është ideale për t’ua lexuar fëmijëve tuaj para gjumit dhe e këndshme, gjithashtu, për të gjithë familjen. Ajo është e përshtatshme për t’u lexuar me zë për parashkollorët apo për ta lexuar vetë, fëmijët më të mëdhenj.