English-Vietnamese-Bilingual-children's-bedtime-story-I-Love-to-Share-Shelley-Admont-cover

eBook: I Love to Share (English Vietnamese Bilingual Children's story)

Regular price $6.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • eBook. Bilingual edition. Written in English and Vietnamese. Parallel text
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Vietnamese as their second language 
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

Jimmy and his bunny brothers love to play, and today is Jimmy’s birthday, so he has lots of toys. However, he doesn’t always want to share, and because of that, he may miss out on having fun. Let’s find out what it means to share, and why it makes us feel better! 
This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!

Jimmy và các anh thỏ thích chơi đùa, và hôm nay là sinh nhật của Jimmy, vì thế cậu có rất nhiều đồ chơi. Tuy nhiên, không phải lúc nào cậu cũng muốn chia sẻ, và vì thế, cậu đã không thể có được niềm vui. Hãy cùng khám phá xem chia sẻ có ý nghĩa thế nào, và vì sao chia sẻ lại làm chúng ta cảm thấy tốt hơn nhé!

Câu chuyện này có thể đọc cho trẻ lúc đi ngủ và cũng có thể mang lại niềm vui cho cả gia đình!