English-Tagalog-Bilingual-kids-picture-bunnies-book-I-Love-to-Share-Shelley-Admont-cover

eBook: I Love to Share (English Tagalog-Filipino Bilingual Children's Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • eBook. Bilingual edition. Written in English and Tagalog (Filipino). Parallel text
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Tagalog as their second language 
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

Jimmy and his bunny brothers love to play, and today is Jimmy’s birthday, so he has lots of toys. However, he doesn’t always want to share, and because of that, he may miss out on having fun. Let’s find out what it means to share, and why it makes us feel better! 
Gustong maglaro nina Jimmy at ng dalawa niyang kuya, at kaarawan noon ni Jimmy, kaya napakarami niyang laruan. Ngunit ayaw niyang magbigay , at dahil doon hindi siya naging masaya sa paglalaro ng mag-isa. Tara na’t alamin kung ano ang kahulugan ng pagbibigayan at kung bakit napakasarap nito sa pakiramdam.