Albanian-Language-children's-bedtime-story-I-Love-to-Share-Shelley-Admont-KidKiddos-cover

eBook: I Love to Share (Albanian Language Children's Picture Book)

Regular price $6.99 CAD Sale


  • eBook. Albanian Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Albanian language skills
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

  Description:

  Jimmy and his bunny brothers love to play, and today is Jimmy’s birthday, so he has lots of toys. However, he doesn’t always want to share, and because of that, he may miss out on having fun. Let’s find out what it means to share, and why it makes us feel better!
  This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!
  Xhimit dhe vëllezërve të tij lepurushë u pëlqen të luajnë dhe sot, është ditëlindja e Xhimit, ndaj ai ka gjithë ato lodra. Megjithatë, ai jo gjithmonë dëshiron t’i ndajë gjërat dhe për këtë shkak, ai mund ta humbasë gjithë argëtimin. Le të zbulojmë se ç’do të thotë të ndash dhe se pse, kjo gjë, na bën të ndihemi më mirë.
  Kjo përrallë mund të jetë ideale për t’ua lexuar fëmijëve para gjumit, por e këndshme, edhe për të gjithë familjen.