English-Vietnamese-Bilingual-Bedtime-Story-for-kids-I-Love-to-Keep-My-Room-Clean-cover

eBook: I Love to Keep My Room Clean (English Vietnamese Bilingual Children's Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • eBook. Bilingual edition. Written in English and Vietnamese (parallel text)
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Vietnamese as their second language 
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

This children’s book can motivate the kids to take responsibility and keep their room organized. Follow along as little bunny Jimmy and his brothers learn their lesson in this picture book. They learn to work together, clean up their room, and organize their toys. 
This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!

Cuốn sách trẻ em này có thể tạo động lực cho bé có trách nhiệm và giữ gìn phòng mình gọn gàng. Hãy cùng dõi theo chú thỏ Jimmy bé nhỏ và hai anh của mình trong cuốn sách tranh này khi ba anh em học thêm được bài học mới. Ba cậu bé đã học được cách cùng nhau làm việc, dọn dẹp phòng và sắp xếp đồ chơi.

Bạn có thể kể câu chuyện này cho bé vào giờ đi ngủ hoặc nếu thưởng thức cùng cả nhà cũng vô cùng thú vị!