English-Irish-Bilingual-Bedtime-Story-for-kids-I-Love-to-Keep-My-Room-Clean-cover

eBook: I Love to Keep My Room Clean (English Irish Bilingual Children's Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • eBook. Bilingual edition. Written in English and Irish 
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Irish as their second language 
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

This children’s book can motivate the kids to take responsibility and keep their room organized. Follow along as little bunny Jimmy and his brothers learn their lesson in this picture book. They learn to work together, clean up their room, and organize their toys.

Is féidir leis an leabhar leanaí seo na páistí a spreagadh chun freagracht a ghlacadh agus a seomra a choinneáil eagraithe. Lean ort agus an coinín beag ag foghlaim Jimmy agus a dheartháireacha sa phictiúrleabhar seo. Foghlaimíonn siad conas oibriú le chéile, a seomra a ghlanadh, agus a gcuid bréagán a eagrú.

This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!

Seans go mbeidh an scéal seo oiriúnach le léamh do do pháistí ag am codlata agus taitneamhach don teaghlach ar fad freisin!