Czech-I-Love-to-Keep-My-Room-Clean-Bedtime-Story-for-kids-about-bunnies-cover

eBook: I Love to Keep My Room Clean (Czech Language Book for Kids)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Czech Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Czech language skills
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

  Description:

  This children’s book can motivate the kids to take responsibility and keep their room organized. Follow along as little bunny Jimmy and his brothers learn their lesson in this picture book. They learn to work together, clean up their room, and organize their toys.

  Tato dětská kniha motivuje děti k převzetí zodpovědnosti za úklid jejich pokojíčku. Přečtěte si, jak se malý králíček Jimmy a jeho bratři poučí v této obrázkové knížce. Bratři se naučí spolupracovat, uklízet si pokoj a uspořádat si své hračky.

  This story may be ideal for reading to your kids at bedtime and enjoyable for the whole family as well!

  Tento příběh je ideální pro čtení dětem před spaním, ale také může být potěšením pro celou rodinu!