Vietnamese-language-bunnies-kids-story-I-Lovee-to-Help-Shelley-Admont-cover

eBook: I Love to Help (Vietnamese Language Children's Picture Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

  • eBook. Vietnamese Language Bedtime Story
  • Perfect for kids (and adults), practicing their Vietnamese languages skills
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

Jimmy the little bunny goes to the beach with his family. There he learns about the importance of helping others. When Jimmy’s sandcastle is destroyed by the wave, they work together to build the bigger and better one. Everything works out better when we help each other. 

Thỏ con Jimmy đi chơi biển cùng với gia đình. Ở đấy cậu học được tầm quan trọng của việc giúp đỡ người khác. Khi lâu đài cát của Jimmy bị sóng đánh sập, cả nhà đã cùng nhau xây nên một lâu đài cát khác to hơn và đẹp hơn. Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn khi chúng ta biết giúp đỡ nhau.