I-Love-to-Help-Bilingual-English-Albanian-children-story-Shelley-Admont-cover

eBook: I Love to Help (English Albanian Bilingual Children's Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

One book. Two languages. 

  • eBook. Bilingual edition. Written in English and Albanian 
  • Perfect for kids (and adults) learning English or Albanian as their second language 
  • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
  • Colourful illustrations for better reading experience
  • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
  • Will be delivered to your email right after the checkout
  • Age Range: 3 - 9 years

Description:

Jimmy the little bunny goes to the beach with his family. There he learns about the importance of helping others. When Jimmy’s sandcastle is destroyed by the wave, they work together to build the bigger and better one. Everything works out better when we help each other.

Lepurushi i vogël Xhimi, shkon në plazh me familjen e tij. Atje ai mëson rëndësinë që ka ndihma që u jep të tjerëve. Kur kështjella e tij e rërës shkatërrohet nga dallga, ata punojnë së bashku për të ndërtuar një tjetër, më të madhe dhe më të mirë. Gjithçka shkon më mirë, kur e ndihmojmë njëri-tjetrin.