Albanian-language-kids-bunnies-book-I-Love-to-Eat-Fruits-and-Vegetables-Shelley-Admont-cover

eBook: I Love to Eat Fruits and Vegetables (Albanian Language Children's Picture Book)

Regular price $6.99 CAD Sale

 • eBook. Albanian Language Bedtime Story
 • Perfect for kids (and adults), practicing their Albanian language skills
 • Colourful illustrations for better reading experience
 • Ideal for reading to preschoolers at bedtime or as a self read for older children
 • Available in .epub format (suitable for Apple devices),  .mobi format (suitable for Kindle devices) and .pdf format (suitable for all electronic devices)
 • Will be delivered to your email right after the checkout
 • Age Range: 3 - 9 years

   Description:

   Jimmy, the little bunny, likes to eat candy. He sneaks into the kitchen to find a bag with candies that was hidden inside the cupboard. What happens right after Jimmy climbs up to reach the bag of candy? You will find out when you read this illustrated children’s book. Since that day, he starts to develop healthy eating habits and even likes to eat his fruits and vegetables.

   Xhimit, lepurushit të vogël, i pëlqen të hajë karamele. Ai futet fshehurazi në kuzhinë për të gjetur një qese me karamele që ishte fshehur brenda dollapit. Çfarë ndodh menjëherë pasi Xhimi ngjitet lart për të arritur qesen me karamele? Do ta zbuloni kur të lexoni këtë libër të ilustruar për fëmijë. Që nga ajo ditë, ai fillon të zhvillojë zakone të shëndetshme të të ngrënit dhe madje, i pëlqen t’i hajë frutat dhe perimet e tij.